Dette nettstedet bruker cookies for å levere tjenester i samsvar med politikken filer Cookies.
Du kan spesifisere betingelsene for lagring eller adgang cookies i nettleseren din.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser.  Kjernen i KAT er å støtte klienten i å mestre sine problemer og gi hjelp til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene. 
Fokus rettes mot hvordan klienten skaper mening i forhold til hendelser i  livet sitt.  Et sentralt mål er å hjelpe klienten med  å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd, og hvordan dette påvirker symptomer og fungering.

 

Les mer…

 

 

"Livet er hva dine tanker gjør det til."

 

Marcus Aurelius

Hvem jeg er:

Jeg er en psykolog med norsk autorisasjon og er sertifisert i kognitiv atferdsterapi. Jeg er medlem av Polsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening. Jeg samarbeider med mange spesialister (psykologer, psykiatere). Jeg jobber hovedsakelig med voksne ...

Les mer…

Behandling

  • Depresjon
  • Sosial fobi
  • Panikklidelse
  • Generalisert angstlidelse
  • PTSD
  • Hypokondri
  • Tvangslidelser: OCD
Les mer…

Behandling

Individuell terapi

Hovedmålet med individuell psykoterapi å redusere symptomer på (depression, angst, uro, emosjonell spenning, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, sosial fobi, en følelse av tomhet og håpløshet, etc.)...

Les mer…

Par terapi

Terapien fokuserer på å hjelpe partnere (ektefeller) som sliter i et forhold, f.eks. opplevelsen av svikt, uløste konflikter, gjensidig misnøye, langvarige sårhet, overdreven sjalusi. Konsekvensen av slike erfaringer kan være intensiverende negative følelser og gradvis distansering fra hverandre.

Les mer…

Gruppe terapi

I gruppe terapi hoved fokus er å hjelpe til å løse problemer i en gruppe som møtes regelmessig. 

.
Les mer…